పెన్సిలిన్ జి మరియు డైహైడ్రోస్ట్రెప్టోమైసిన్ సల్ఫేట్ ఇంజెక్షన్